Reference

Pogledaj sve >>

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Geotehnički uslovi izgradnje hale “Delta Agrar“ u Somboru

Saradnici pri izradi elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Brajići - Lapčići

Geotehnički uslovi izgradnje višenamenskog poslovnog objekta u Požarevcu

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>