Reference

Pogledaj sve >>

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Saradnici pri izradi elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Brajići - Lapčići

Učestvovanje u kriznom štabu pri obilasku opštine Barajevo i evidentiranju klizišta posle majskih poplava 2014. za potrebe kriznog štaba Beograd

Geotehnički uslovi izgradnje stambenih objekata u ulici Franje Kluza - naselje “Titelska” KO Zrenjanin I

Geotehnički uslovi rekonstrukcije stanice za snabdevanje gorivom i TNG sa prodajnim kompleksom u Boljevcu

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>