Reference

Pogledaj sve >>

Projekat geotehničkih istraživanja terena za fotonaponsku elektranu "Kostolac" na lokaciji spoljašnjeg odlagališta "Petka"

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Geotehnički uslovi izgradnje hale “Delta Agrar“ u Somboru

Ekogeološka analiza područja "Gorenje Ekologija" na KP 9368/97 KO Stara Pazova

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>