Reference

Pogledaj sve >>

Geološko geotehnička dokumentacija za potrebe izrade Plana detaljne regulacije (PDR) gradskog bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, Gradska opština Savski venac

Geotehnička dokumentacija za potrebe sanacije klizišta – odrona na arheološkom lokalitetu Belo Brdo u Vinči

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta na uglu ulice Željka Vasiljevića i Bulevara palih boraca 91/92 u Valjevu

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>