Reference

Pogledaj sve >>

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca

Geotehnički uslovi izgradnje gasovoda Cvetojevac - Divostin, Divostin - FAS (Fijat automobili Srbija)

Geotehnička dokumentacija za potrebe Glavnog projekta poboljšanja regionalnog puta R – 272, deonica Tuzinje – Karajukića Bunari, L – 5,3km

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Preliminarni izveštaj o inženjerskogeološkim svojstvima terena za lokaciju u Nišu

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>