Reference

Pogledaj sve >>

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta na uglu ulice Željka Vasiljevića i Bulevara palih boraca 91/92 u Valjevu

Geotehnička dokumentacija za potrebe Glavnog projekta poboljšanja regionalnog puta R – 272, deonica Tuzinje – Karajukića Bunari, L – 5,3km

Geotehnički uslovi izgradnje višenamenskog poslovnog objekta u Požarevcu

Saradnici pri izradi elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Brajići - Lapčići

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta u ulici Maršala Tita u Kuli

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>