Reference

Pogledaj sve >>

Geotehnička dokumentacija za potrebe sanacije klizišta – odrona na arheološkom lokalitetu Belo Brdo u Vinči

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Geotehnički uslovi izgradnje podnog skladišta zrnaste hrane u Hetinu

Geotehnički uslovi sanacije kosine i pojave podzemne vode na prostoru fabrike "GEOX" u Vranju

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>