Reference

Pogledaj sve >>

Geotehnička dokumentacija za potrebe Idejnog projekta saobraćajnica C4, C6 i parkinga u okviru turističkog kompleksa "Jabučko ravnište" na Staroj planini

Geotehnička dokumentacija za potrebe Glavnog projekta poboljšanja regionalnog puta R – 272, deonica Tuzinje – Karajukića Bunari, L – 5,3km

Geotehnički uslovi izgradnje objekata i cevovoda MHE Zapeće – Republika Srpska

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i podzemne vode (nulto stanje) za lokaciju u ulici Dragoslava Srejovića br. 89 u Kragujevcu

Geotehnički uslovi izgradnje stambenog kompleksa u bloku "Ž" u Mirijevu na KP 1911/31 KO Mirijevo

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>