Reference

Pogledaj sve >>

Geotehnički uslovi izgradnje fabrike "GEOX" u Vranju

Geotehnički uslovi izgradnje stambenog kompleksa u bloku "Ž" u Mirijevu na KP 1911/31 KO Mirijevo

Učestvovanje u kriznom štabu pri obilasku opštine Barajevo i evidentiranju klizišta posle majskih poplava 2014. za potrebe kriznog štaba Beograd

Ekogeološka analiza područja fabrike "Gorenje - TIKI" u Staroj Pazovi

Saradnici pri izradi elaborata o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje MHE Paljevinska reka u mestu Mušovića rjeka, opština Kolašin

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>