Reference

Pogledaj sve >>

Saradnici pri izradi elaborata o rezultatima geotehničkih istraživanja terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Ulići – kružni tok "Cetinje" – Ugnji

Geotehnički uslovi izgradnje fabrike "GEOX" u Vranju

Geotehnički uslovi izgradnje komercijalnog objekta u Leskovcu

Geotehnički uslovi izgradnje logističkog centra "Tranšped" u Vrčinu

Geotehnički uslovi izgradnje proizvodno-poslovnog kompleksa "ALBON" u radnoj zoni u Rumi, Industrijski put R106-R103, blok 3-13 na KP 3883/5 KO Ruma

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>